สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Category: Achievements

Achievements

ศิษย์เก่า MUIC ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

คุณดยุค อินทรประเสริฐ ศิษย์เก่าสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม รุ่นปีจบการศึกษา 2004 ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ดีเด่น และครู-ผู้สอน ดีเด่น ปร

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่า MUIC ชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ

FEBRUARY 14, 2022 คุณภูวรัฐ หน่อชูเวช ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ทีม UpPass” เจ้าของนวัตกรรม No-Code Verification Onboarding Platform ได้รับราง

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าจากอเมริกาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ

4 มกราคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ดร. Sunit

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติพิชิตมาราธอนสำเร็จ 7 รายการใน 7 ทวีปภายในเวลา 7 วัน

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณ Mikkel Nielsen (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2541) ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมในงานวิ่งมาราธอน World

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยด้านทันตแพทย์

7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศิษย์เก่า 2 ท่านจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาล

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าชนะรางวัล “Best Photo” ในงาน Asia-Pacific Forestry Week 2019

21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับนายศิริชัย แสงชาญชัย (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2553) ในการชนะรางวัล “Best Photo 2019” จากงาน Asia-Pacific

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าชนะรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดภาพถ่ายฉลามที่เมืองฟลอริดา

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับนายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2554) ได้รับรางวัลเหรียญทอง

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติจากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ได้รับรางวัล Young Scientist Award 2019

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพการแพทย์ ปี 2550) ได้รับรางวัล Y

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติได้รับทุนการศึกษา Chevening Scholarship เพื่อศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอังกฤษ

14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายราชา อัศวนนท์ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ปี 2558 )ได้รับทุนการศึกษา Chevening Scholarship เพื่อศึกษาต่อในร

อ่านเพิ่มเติม »