Mahidol University International College Alumni Association

|
|
MUIC Alumni Idol EP. 6

MUIC Alumni Idol EP. 6

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

“ให้คิดว่าคนรุ่นก่อนคือกุนซือ เป็นที่ปรึกษาให้คอยเรียนรู้ และในขณะเดียวกันให้รู้จักการคิดวิเคราะห์เสริมไอเดียอื่นๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไป และต้องใจเย็นมีความอดทนเมื่อพบปัญหาก็ค่อยแก้ไข ปัญหาอุปสรรคเป็นเหมือนครูทำให้เรามีความเข็มแข็ง มีส่วนช่วยให้เรารู้จักพัฒนาตนเองเพื่อต่อยอดความสำเร็จของเราในอนาคต”
ไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร (448)