สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Category: Award

Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2562

นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 ปัจจ

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2550) ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยเกียรตินิยมอัน

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวอลิสรา กุลชัยพานิช (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2555) นางสาวอลิสรา “เบลล์” กุลชัยพานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการต

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563

น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกียรตินิยมอันด

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวสมรพรรณ สมนาม (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปี พ.ศ. 2553) คุณสมรพรรณ “ตาล” สมนาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2557) นางสาวนัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ ศิษย์เก่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จบการศึกษาด้วยเกียรต

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2562

นายวัธนกุล มังคลรังษี (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2547) นายวัธนกุล มังคลรังษี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี และ

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563

ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2563 นางสาวผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2560) นางสาวผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข สำเร็จก

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่น ดาวรุ่ง รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2562

นางสาวรุ้งระวี คัทธมารศรี (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) คุณรุ้งระวี คัทธมารศรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ปี

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2562

นายณัฎฐภัทร สีบุญเรือง (วิทยาลัยนานาชาติ MM รุ่นปีพ.ศ. 2559) นายณัฎฐภัทร สีบุญเรือง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม »