สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

Day: สิงหาคม 18, 2021

Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2562

นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 ปัจจ

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562

ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2550) ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยเกียรตินิยมอัน

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวอลิสรา กุลชัยพานิช (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2555) นางสาวอลิสรา “เบลล์” กุลชัยพานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการต

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2563

น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559) น.ส.อณิกา อิสลาม มาร์แชล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เกียรตินิยมอันด

อ่านเพิ่มเติม »
Award

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2563

นางสาวสมรพรรณ สมนาม (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปี พ.ศ. 2553) คุณสมรพรรณ “ตาล” สมนาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในปีพ.

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าจากอเมริกาผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นเดินทางมาเยี่ยมวิทยาลัยนานาชาติ

4 มกราคม พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับ ดร. Sunit

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติพิชิตมาราธอนสำเร็จ 7 รายการใน 7 ทวีปภายในเวลา 7 วัน

6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คุณ Mikkel Nielsen (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ปี 2541) ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมในงานวิ่งมาราธอน World

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับรางวัลชนะเลิศงานวิจัยด้านทันตแพทย์

7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศิษย์เก่า 2 ท่านจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศจากงานวิจัยระดับปริญญาตรี จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาล

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าชนะรางวัล “Best Photo” ในงาน Asia-Pacific Forestry Week 2019

21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับนายศิริชัย แสงชาญชัย (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2553) ในการชนะรางวัล “Best Photo 2019” จากงาน Asia-Pacific

อ่านเพิ่มเติม »
Achievements

ศิษย์เก่าชนะรางวัลเหรียญทองแดงในการประกวดภาพถ่ายฉลามที่เมืองฟลอริดา

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ขอแสดงความยินดีกับนายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม รุ่น 2554) ได้รับรางวัลเหรียญทอง

อ่านเพิ่มเติม »