เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

MUIC Alumni Association

วิทยาลัยนานาชาติเริ่มต้นจากโครงการ International Students Degree Program (ISDP) ในเดือนกันยายนปี พ.ศ. 2529 โดยมีนักศึกษาทั้งหมด 45 คน ซึ่งในระยะแรกนั้นโครงการยังไม่เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าใดนัก จนเมื่อปีพ.ศ. 2535 ทางโครงการได้มีพื้นที่เป็นของตน  และมีจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกว่า 500 คน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 โครงการ ISDP ได้เปลี่ยนชื่อแบบเป็นทางการคือ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) หลังจากมีการขยายพื้นที่ในการเรียนการสอนเพื่อให้บริการแก่ศึกษากว่า1,000 คน หลังจากนั้นในสองปีต่อมา จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนของได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

IDOL GALLERIES

OUR ALUMNI MOMENTS

วิทยาลัยนานาชาติได้มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ศิษย์เก่าครั้งแรกขึ้นในปี พ.ศ. 2547  และตามมาในปี พ.ศ. 2548 และปี พ.ศ. 2549 ตามลำดับ

ตลอดช่วงปีที่ 20 ที่ผ่านมา มีผู้สำเร็จการศึกษา 2,335 คน พร้อมกับได้จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ขึ้นมาอย่างเป็นทางการ อาจารย์ไมเคิล แนกกลิส ศิษย์เก่า MUIC ผู้ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าในขณะนั้นและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า “โดยส่วนตัวแล้วผมอยากเห็นสมาคมศิษย์เก่าสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกคน สมาคมศิษย์เก่าอันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ ความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่เราเคยแบ่งปันควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และกลายเป็นจริงอีกครั้ง”

ความผูกพัน
และสายสัมพันธ์
ที่เราเคยแบ่งปัน

“โดยส่วนตัวแล้วผมอยากเห็นสมาคมศิษย์เก่าสร้างประโยชน์ให้กับสมาชิกทุกคน สมาคมศิษย์เก่าอันจะกลายเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของวิทยาลัยนานาชาติ ความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่เราเคยแบ่งปันควรนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์และกลายเป็นจริงอีกครั้ง”

อาจารย์ ไมเคิล แนกกลิส

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาสมาคมฯได้จัดให้มีงานสังสรรค์ศิษย์เก่าขึ้นอีกหลายครั้ง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 วิทยาลัยนานาชาติได้ให้การสนับสนุนงานพบปะของสมาคมศิษย์เก่า ISDP/MUIC ในวิทยาเขตศาลายา ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกประธานสมาคม โดยมีนายราชัน วรมุนี ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า วิทยาลัยนานาชาติ   และต่อมานายวีระพงษ์  บุญสา ได้คัดเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ ตามลำดับ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งมีหน้าที่ประสานงานในการจัดงานการพบปะศิษย์เก่าและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   นายวิสุทธิ์ กิตติโชติวงศ์ ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล คนที่ 4 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่ามีสมาชิกทั้งหมด 6,084 คน

" มาสมัครสมาชิกศิษย์เก่า
กันนะครับ "

Mr. Visut Kittichotiwong

ผมตั้งใจจะทำให้ศิษย์เก่าทุกคนได้รู้จักกันและช่วยเหลือกัน โดยสมาคมศิษย์เก่า จะพยายามจัดกิจกรรม ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานศิษย์เก่าสัมพันธ์, จัดทริปไปเยี่ยมชม ธุรกิจของศิษย์เก่าด้วยกัน, และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกเหนือจากนั้น จะมีสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อสมาชิกทุกคน มาเป็นครอบครัว MUIC กันเยอะๆนะครับ

MUIC AA President

Mr. Visut Kittichotiwong