สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่า MUIC ชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ

ศิษย์เก่า MUIC ชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

FEBRUARY 14, 2022

คุณภูวรัฐ หน่อชูเวช ศิษย์เก่าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ “ทีม UpPass” เจ้าของนวัตกรรม No-Code Verification Onboarding Platform ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรมดิจิทัลไอดี MEiD Hackathon : Digital ID Solution for All บริการไทย ไร้รอยต่อ ณ Auditorium ชั้น7 อาคาร KX – Knowledge Exchange for Innovation เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565

คุณภูวรัฐ หน่อชูเวช และทีม ได้รับเงินรางวัล 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร

เขาและทีมได้สร้างนวัตกรรมที่เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลภาครัฐ ที่จะช่วยยกระดับการพิจารณาสินเชื่อออนไลน์ พร้อมโอกาสในการทดสอบนวัตกรรมเพื่อต่อยอดการแพลตฟอร์มและนวัตกรรมไปกับ ETDA Sandbox

ปัจจุบันคุณภูวรัฐ ดำรงตำแหน่ง Co-Founder/ Chief Product & Data Officer บริษัท Credit OK

Photo Credits : https://www.facebook.com/meid.thailand