สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล “Super Star Speaker” ในงาน ASEAN Marketing Summit 2019

ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติได้รับรางวัล “Super Star Speaker” ในงาน ASEAN Marketing Summit 2019

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

10 กันยายน พ.ศ. 2562

นางสาวมนนิการ์ ซิงห์ (ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาการตลาด ปี 2554) ได้รับรางวัลพิเศษ “Super Star Speaker” ในงาน ASEAN Marketing Summit 2019 เมี่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่กรุงจาร์การ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นอกจากนี้คุณมนนิการ์ ยังได้รับรางวัล Asia Youth-Women-Netizen Marketing Excellence Award 2019 ประเภท “Asia’s Top Outstanding Youth Marketeer of the Year” ซึ่งมอบโดยสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา คุณมนนิการ์ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล Marketing Excellence Award นี้โดยเป็นตัวแทนประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย ปัจจุบัน คุณมนนิการ์ มีธุรกิจของตัวเองโดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท จี.เอ็ม.แอล.กรุ๊ป จำกัด ดำเนินกิจการใน 3 ส่วน อันได้แก่ ธุรกิจอาหาร (Viet Concept) ธุรกิจ FMCG ยาสีฟันสมุนไพร (Pennganic) และธุรกิจสินค้าเครื่องหนัง (Gemalong

ของแสดงความยินดีกับความสำเร็จของคุณมนนิการ์ มา ณ โอกาสนี้