สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2562

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2559)

นายอธิคุณ สุวรรณขันธ์ เป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีพ.ศ. 2559 ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณอธิคุณได้รับทุนจากโครงการปริญญาเอกกาญนาภิเษก (Royal Golden Jubilee Ph.D. Scholarship) ซึ่งมอบทุนการศึกษาให้เป็นเวลา 5 ปี พร้อมกับทุนเรียนต่อต่างประเทศอีก 1 ปี จากกองทุนวิจัยของประเทศไทย (Thailand’s Research Fund) นอกจากนี้ คุณอธิคุณยังได้รับรางวัล “Prof. Sudsaengwichian Award” ซึ่งเป็นรางวัลประจำปีที่มอบให้กับการนำเสนอผลการวิจัยด้วยการนำเสนอที่ดีที่สุด (best oral presentation) ทางกายวิภาคและจุลกายวิภาคศาสตร์จากสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย (AAT) ในปีเดียวกัน เนื่องจากคุณอธิคุณมีความกระตือรือร้นในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เขาอุทิศตนอย่างแข็งขันให้กับมูลนิธิวิกิมีเดีย (Wikimedia Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร สนับสนุนการสร้างและแจกจ่ายเนื้อหาทางการศึกษาที่ไม่มีใบอนุญาต (license-free) โครงการที่รู้จักกันดีคือ Wikipedia สารานุกรมออนไลน์ฟรี ซึ่งรายการเหล่านี้สร้าง แก้ไข และตรวจสอบโดยอาสาสมัครทั่วโลก รวมถึงโครงการชุมชนที่สำคัญอื่นๆ อีกมากมาย คุณอธิคุณได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม Wikimania ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีเพื่อฉลองโครงการความรู้ฟรีทั้งหมดที่จัดโดยมูลนิธิ Wikimedia ในประเทศต่างๆ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้เขายังเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Wikimedia Thailand และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำการจัดงานและเป็นประธานของ Wikimania 2020 ซึ่งเป็นงานชุมนุม Wikimedia ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563