สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2561

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมประจำปี พ.ศ. 2561

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

นาย ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ (วิทยาลัยนานาชาติ MBA รุ่นปีพ.ศ. 2557)

คุณณัฐดนัย อลีนจิตพงศ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการสร้างแบบจำลองและวิเคราะห์ธุรกิจจากวิทยาลัยนานาชาติ และเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้คุณณัฐดนัยยังมีบทบาทพิเศษในฐานะผู้จัดการและผู้จัดงานหลักในโครงการการกุศลที่เรียกว่า “โครงการเจียระไนเพชร” คุณณัฐดนัยและทีมได้รวบรวมกลุ่มคนที่มีพื้นฐานหลากหลายเพื่อช่วยสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตาและสายตาเลือนรางที่มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาร่วมกับนักเรียนที่มีสายตาปกติ พวกเขายังได้นำการเรียนรู้ตามโครงงานมาปรับใช้กับการเรียนในแต่ละวิชาอีกด้วย นอกเหนือจากการศึกษาแล้ว พวกเขายังจัดกิจกรรมให้ผู้พิการทางสายตาได้แสดงศักยภาพของตนให้ผู้อื่นเห็นผ่านการแสดงสด เช่น การร้องเพลงและการบรรเลงเพลง หลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นเวลาสองชั่วโมงทุกเช้าวันอาทิตย์ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ โครงการนี้เป็นโครงการที่ไม่แสวงหาผลกำไรและหาทุนด้วยตนเอง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการศึกษาและการใช้ชีวิตให้กับนักเรียนที่มีความพิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีในสังคม สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้พวกเขานำศักยภาพของตนออกมา คุณณัฐดนัยกล่าวไว้ว่า “ผมเชื่อว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง และสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้ เช่นเดียวกันกับ เด็กที่พิการทางสายตาเหล่านั้น เมื่อได้รับการเจียระไนแล้ว ก็จะส่องแสงเจิดจรัสประดุจเพชรนั่นเอง”