สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการประจำปี พ.ศ. 2562

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2550)

ผศ.ดร.ภูวดล ธนเกียรติไกร จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาเอกสาขานิติวิทยาศาสตร์จากภาควิชาเคมีบริสุทธิ์และประยุกต์ จากมหาวิทยาลัย Strathclyde สหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.ภูวดลได้ร่วมเขียนบทความวิจัยนานาชาติที่ผ่านการตรวจสอบโดย Peer Review มากกว่า 30 บทความ (ดู CV ที่แนบมา) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการจัดทำดัชนีใน Web of Science นอกจากนี้ ผศ.ดร.ภูวดลยังยื่นขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 4 ฉบับ และบริหารทุนวิจัยกว่า 10 ล้านบาท อีกทั้งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปีพ.ศ. 2562 (Young Scientist Award 2019) จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลระดับชาติอันทรงเกียรติที่สุดสำหรับนักวิทยาศาสตร์อายุต่ำกว่า 35 ปีที่มีผลงานวิจัยที่ยอดเยี่ยม ผลงานสิ่งประดิษฐ์ – PSU-VisDNA Kit – ของ ผศ.ดร.ภูวดลได้รับการยอมรับจากสภาวิจัยแห่งชาติแห่งประเทศไทยว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ระดับเหรียญเงินในปี พ.ศ. 2562 (Silver-Level Invention 2019) มีประสิทธิภาพการตรวจดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ รวมทั้งไม่สร้างความเสียหายให้ดีเอ็นเอที่นำไปใช้เป็นหลักฐานพยานในชั้นศาล มีประสิทธิภาพพิสูจน์ดีเอ็นเอที่รวดเร็วและแม่นยำสำหรับการปฏิบัติภารกิจภาคสนาม สามารถประหยัดเงินได้ถึงหลักล้านต่อปี ในฐานะนักวิจัยด้านนิติวิทยาศาสตร์ชั้นนำของประเทศไทย ผศ.ดร.ภูวดลได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอบรมนักนิติวิทยาศาสตร์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศอีกด้วย