สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2563

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

นางสาวอลิสรา กุลชัยพานิช (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปีพ.ศ. 2555)

นางสาวอลิสรา “เบลล์” กุลชัยพานิช สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ เมื่อปีพ.ศ. 2555 หลังจากสำเร็จการศึกษา คุณอลิสราได้เข้าร่วมโครงการ Management Trainee ที่ L’Oreal Co. ประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี และได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ จากนั้นคุณอลิสราจึงตัดสินใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (NYU) โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการตลาดแบบบูรณาการ (Analytics Concentration) ในช่วงปีที่สองที่ NYU คุณอลิสราได้ฝึกงานในบริษัทหลายแห่งในนิวยอร์กเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมการทำงานในสหรัฐอเมริกาพร้อมกับได้ฝึกฝนทักษะของเธอ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณอลิสราได้ร่วมงานกับ New York Times ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการด้านการตลาดและแคมเปญประจำสำนักงานใหญ่ในเมืองนิวยอร์ก ต่อมา คุณอลิสราได้รับรางวัล Company Publisher’s Award ในปีพ.ศ. 2561 จากการแนะนำกลยุทธ์การกำหนดราคาที่ซับซ้อนของการสมัครรับข้อมูลการจัดส่งถึงบ้าน (home delivery subscriptions) ปัจจุบันคุณอลิสราทำงานที่สำนักงานใหญ่ของ Estee Lauder Co. ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอีคอมเมิร์ซอเมริกาเหนือ (Senior Manager, North America E-Commerce) ของ M•A•C Cosmetics ซึ่งเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์ช่องทางการตลาดทางตรงสำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซในตลาดอเมริกาและแคนาดา ความสำเร็จล่าสุดในสายอาชีพของคุณอริสราคือ การเปิดตัวและการส่งมอบที่ประสบความสำเร็จกับทีมแคมเปญการตลาดแบบตอบแทน (give-back marketing campaigns) เพื่อขับเคลื่อนความพยายามในการบรรเทาทุกข์จากโควิด-19 แคมเปญนี้สามารถบริจาค 100% ของยอดขายลิปสติก Glam ของบริษัทให้กับชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คุณอลิสราเป็นผู้นำกลยุทธ์การสื่อสารผ่านช่องทางการตลาดแบบตรงในตลาดอเมริกาเหนือเพื่อสร้างการรับรู้ กระตุ้นการซื้อ และที่สำคัญกว่านั้นคือยังเป็นการส่งเสริมการบริจาค