สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2560

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2560

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

ดร. Suniti Barua (วิทยาลัยนานาชาติ รุ่นปี พ.ศ. 2543)

หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจในปีพ.ศ. 2543 ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านจิตวิทยา โดยเน้นด้านจิตวิทยาสุขภาพ และจบปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาคลินิก Pacific Graduate School of Psychology ที่ Palo Alto University เมือง Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย (APA Accredited) ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัล Fellowship Award และ Brian Phillip Keith Research Assistantship Award จาก Palo Alto University ในฐานะนักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตในอเมริกาและไทย และเป็นสมาชิกของ American Psychological Association (APA) ดร. Suniti Barua ได้ดำเนินการฝึกอบรมและจัดเวิร์กช็อปทางวิชาชีพมากมาย