สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2559

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในสาขาอาชีพประจำปี พ.ศ. 2559

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย

นายศิรชัย อรุณรักษ์ติชัย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในปี พ.ศ. 2554 และศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาชีววิทยาทางทะเลที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบัน คุณศิรชัย เป็นช่างภาพที่ได้รับรางวัลมากมาย โดยมีความสนใจด้านการอนุรักษ์และประเด็นทางสังคม และเป็นช่างภาพอิสระที่บริจาคภาพถ่ายให้กับสื่อสิ่งพิมพ์หลายฉบับ นอกจากนี้คุณศิรชัยได้เข้าร่วมประกวดภาพถ่ายในรายการที่สำคัญต่างๆอีกด้วย ปัจจุบันคุณศิรชัยทำงานใน Mentorship Program ภายใต้การดูแลของ Thomas P. Peschak ซึ่งเป็นช่างภาพที่ได้รับมอบหมายจาก National Geographic Society คุณศิรชัยได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับนานาชาติมากมาย อาทิ รางวัล IUCN GMPP Oceans Photographer of the Year 2016 โดยมี 375 รายการจากผู้เข้าประกวด 47 คนทั่วโลก  ในปีนี้เขายังได้รับรางวัล Marine Conservation Photography Grant จากมูลนิธิ Save Our Seas ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ปลุกจิตสำนึกเกี่ยวกับความงามของระบบนิเวศทางทะเลและความสำคัญขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดของมนุษย์ นอกจากนี้ ยังได้เข้ารอบสุดท้ายจากทวีปเอเชียเพียงคนเดียวด้วย  ในปีพ.ศ. 2558 ได้รับรางวัลชมเชย (หมวด DSLR) ในการแข่งขัน Thailand Dive Expo Photo Contest ซึ่งเป็นการประกวดภาพถ่ายใต้น้ำระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ความสำเร็จล่าสุดอื่น ๆของคุณศิรชัย ได้แก่ รางวัล Grand Prize และรางวัล Popular Vote ประเภท Behavior & Biodiversity และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล Popular Vote ประเภท Macro ในการประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 4 ในปีพ.ศ. 2557; รางวัล Grand Prize ในการแข่งขัน La Mer Love the Sea ในปีพ.ศ. 2556; รางวัล Grand Prize  (ประเภททิวทัศน์) ในการประกวดภาพถ่ายเกาะเต่า และรางวัลชนะเลิศ (หมวดกล้องคอมแพค) และในการแข่งขันภาพถ่าย Thailand Dive Expo ในปีพ.ศ. 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทใต้น้ำ) ในการแข่งขันภาพถ่ายเกาะเต่า