สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

|
|
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2559

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการบริหารประจำปี พ.ศ. 2559

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

นายอิสรา สุนทรวัฒน์ (ISDP รุ่นปี พ.ศ. 2535)

คุณอิสรา สุนทรวัฒน์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมจากโครงการ International Students Degree Program (ISDP โครงการแรกเริ่มของวิทยาลัยนานาชาติ) ในปีพ.ศ. 2535 และสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรยุโรปศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบัน คุณอิสรา เป็นเลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) โปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการโทรทัศน์ “Fud Fid Fo Fi” ให้กับ Modernine TV คอลัมนิสต์ประจำหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และเป็นผู้จัดรายการ “ข้ามขอบฟ้า” สถานี BLUESKY/ช่องฟ้าวันใหม่ คุณอิสราอยู่ในวงการการเมืองมาเกือบ 15 ปี โดยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Party List) พรรคประชาธิปัตย์ ในปีพ.ศ. 2556 และเลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎรในปีพ.ศ. 2555 คุณอิสราดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ในปีพ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านของสภาผู้แทนราษฎรและโฆษกและที่ปรึกษา (ฝ่ายการต่างประเทศ) ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2549 -2550

นอกจากนี้ คุณอิสรายังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติและน่ายกย่องของไทยอีก 2 ประเภท คือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย