Mahidol University International College Alumni Association

|
|
MUIC Alumni Idol EP. 10: ผู้บำบัดความเศร้าผ่านภาพการ์ตูน

MUIC Alumni Idol EP. 10: ผู้บำบัดความเศร้าผ่านภาพการ์ตูน

SHARE

Share on facebook
Share on twitter
Share on google
Share on email

“ถ้าเราตั้งต้นด้วยความคิดที่ดี แม้ว่าในตอนแรกมันอาจจะมีคนที่เห็นคุณค่าของงานนั้นไม่มากนัก แต่ถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจทำสิ่งนั้นจริง ๆ ไม่ว่าช้าหรือเร็ว สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำจะต้องออกดอกออกผล และเกิดประโยชน์กับผู้คนอย่างแน่นอน”

ณฐกร อุลิตร (568)